Termeni și Condiții

Accesând site-ul www.u-bt.basketball sau participând la unul din evenimentele organizate de ACS U-BT Cluj-Napoca, vă declarați de acord cu următorii Termeni și Condiții. 

COPYRIGHT

Acesta este singurul site oficial al clubului ACS U-BT Cluj-Napoca și, implicit, al echipei de baschet masculin U-Banca Transilvania. Întregul său conținut, inclusiv textele, imaginile, grafica, logo-urile, butoanele, icon-urile sunt proprietatea ACS U-BT Cluj-Napoca sau a partenerilor săi și sunt protejate de legislația românească și internațională în privința drepturilor de copiere (copyright). Excepție fac materialele provenite din alte surse, specificate explicit.

 

PRELUAREA CONȚINUTULUI u-bt.basketball

Folosirea materialelor conținute de acest website pe oricare alt site web este permisă doar cu acordul SCRIS al ACS U-BT Cluj-Napoca. Utilizatorii nu au drept de licență sau orice alte drepturi corelate dreptului de copiere, de marcă înregistrată, de patent sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Toate aceste drepturi aparțin ACS U-BT Cluj-Napoca, asociaților sau partenerilor săi, după caz.

 

ÎNSUȘIREA CONDIȚIILOR

Folosirea site-ului u-bt.basketball presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor sub care funcționează această pagină web. Termenii și condițiile acestor servicii pot fi schimbate în orice moment de către proprietar, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Utilizatorul va avea acces permanent la termeni și condiții pentru consultare. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile, acesta nu va avea dreptul să utilizeze acest website.

 

RĂSPUNDERE

ACS U-BT Cluj-Napoca nu își asumă nicio raspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, ACS U-BT Cluj-Napoca nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele cauzate de întâzierea, pierderea sau inexactitatea informațiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate de www.u-bt.basketball pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, ACS U-BT Cluj-Napoca nu va fi responsabilă în niciun fel.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul este obligat să furnizeze informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer pentru crearea unui cont. În caz contrar, www.u-bt.basketball își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă. Utilizatorii își asumă întrega răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmit sau le publică în secțiunile destinate utilizatorilor (guestbook, forum etc.).

 

PARTICIPAREA LA MECIURI

Accesul spectatorilor în sala de desfășurare a jocurilor de baschet un clubul nostru are calitatea de organizator se efectuează doar în baza unui abonament sau bilet valabil pentru meciul în cauză. 

Spectatorii se obligă se se supună controlului corporal la intrarea în sală, efectuat de personalul de securitate specializat, și să respecte toate prevederile legale privind buna desfășurare a competițiilor sportive precum și normele de prevenire și combatere a violenței în sport. 

Abonamentele și biletele pot fi achiziționate doar de la partenerii cu clubul nostru are încheiate protocoale de colaborare (entertix.ro), sau de pe site-ul u-bt.basketball, secțiunea Bilete.

Este strict interzisă revânzarea biletelor la meciurile unde clubul U-BT Cluj-Napoca are calitatea de organizator, indiferent de motiv. Revânzarea biletelor va duce la anularea acestora și la refuzul accesului deținătorului/ilor biletului/lor în cauză la eveniment. 

Publicul spectator se obligă să respecte toate indicațiile personalului de securitate și ale organizatorilor, de la intrarea în incinta sălii de desfășurare a evenimentului și până la părăsirea acesteia. 

Organizatorul, clubul U-BT Cluj-Napoca, prin reprezentanții acestuia, își rezervă dreptul de a solicita personalului de securitate eliminarea oricărei persoane care nu respectă indicațiile oferite sau pun în pericol imaginea, securitatea sau buna desfășurare a evenimentului. 

Prezentul articol din Termeni și Condiții deservește de asemenea ca Regulament al Organizatorului în relația de colaborare cu partenerul de ticketing - entertix.ro 

Necunoașterea Termenilor și Condițiilor nu absolvă de culpabilitate publicul spectator sau persoanele angrenate în organizarea și desfășurarea evenimentelor clubului U-BT Cluj-Napoca. 

 

PROTECȚIA DATELOR

ACS U-BTCluj-Napoca îi asigură pe utilizatorii săi că nu va face publice adresele de e-mail sau datele personale către terți, decât în cazul în care acest lucru este solicitat în baza legilor Statului Român sau de către autorități (Poliție, Procuratură etc.).

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ACS U-BT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor în timpul operării magazinului online este onorarea comenzilor. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare onorării comenzilor facute de dvs. Refuzul dvs. determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: ACS U-BT (notificare nr. 36645 către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail office@u-bt.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Parteneri